کمک‌های مردمی


این مؤسسه آماده دریافت کمک‌های مردمی، نذورات، خیرات و مبرات، زیر نظر نماینده محترم مراجع عظام تقلید می‌باشد.

شماره حساب مؤسسه غیرتجاری زنان کارآور هورا:

بانک پاسارگاد  –  ۳۳۹۸۱۰۰۱۲۶۷۲۶۴۱