سپاس از کادر درمانی، پزشکان و پرستاران در سراسر ایران در راه حفاظت از مردم در مقابل ویروس کرونا

این روزها تمام ایران درگیر ماجرای کروناست. ماجرایی که پزشکان و پرستاران را در خط مقدم مقابله با آن قرار داده است.

مؤسسه زنان کارآور هورا از کلیه کادر درمانی و پزشکان و پرستاران که در نقاط مختلف کشور به کار پیگیری و درمان بیماران مشغول هستند و حطر را به جان می‌خردند، قدردانی می‌کند.

همچنین جا دارد از پزشکانی که در مناطق محروم و با تحمل سختی‌های فراوان، ایثار می‌کنند و خدمات درمانی را به مردم ارایه می‌کنند، به طور ویژه سپاسگزاری کنیم.

از همکاران مؤسسه و دوستانی که در راه مبارزه با این بیماری و حفاظت از جان مردم پیش‌قدم شده‌اند، ممنونیم.