توزیع کفش در روز شهادت حضرت رقیه (س) در مدارس جنوب شهر ری