توزیع کفش برای تعدادی از خانوارهای تحت پوشش

به همت خیرین گران‌قدر و تلاش همکاران محترم مؤسسهٔ «زنان کارآور هورا»، در پاییز ۱۴۰۲ کفش برای کودکان تحت پوشش مؤسسه خریداری و توزیع شد.

قدردان تلاش و همراهی خداپسندانه شما هستیم.