فیلم‌های آموزشی

 

کارآفرینی زنان: تجربه خانم عبدالرحمان در کشور موریتانی
نانسی جونز عبدالرحمان مشهورترین زن موریتانی است که یک کارخانه تولید لبنیات از شیر شتر در این کشور راه اندازی کرده است. وی در این ویدیو از مشکلات و تجارب خود در مسیر راه اندازی این کارخانه می گوید.

 


 

 

خانم‌ها، خودتان را دست کم نگیرید!