نرخ بیکاری زنان جوان چقدر است؟

نویسنده: معصومه محمدی، کارشناس نیروی کار زنان

جوانان به‌عنوان جمعیت مهم و مؤثر در فرایند توسعه کشورها، نقش به‌سزایی در پیشبرد اهداف هر کشوری دارند. این جایگاه در هیچ کشوری بر هیچ دولتمردی پوشیده نیست.

البته نقش جوانان یک چاقوی دولبه است؛ چه اگر در بازارکار فعال باشند، آنگاه گام برداشتن در مسیر توسعه نه تنها ممکن، که با سرعت زیادی نیز به پیش خواهد رفت، اما چنانچه نتوان به نحو مطلوب و شایسته‌­ای از آن بهره جست و برای ایشان برنامه‌­ریزی کرد، آنگاه نه تنها مسیر پیشرفت دچار اختلال می‌­شود که حتی گاهی به قیمت متوقف شدن هم تمام خواهد شد.

زنان جوان نیز به‌عنوان بخشی از این جمعیت از این قاعده مستثنی نیستند. در کشور ما از یک سو با توجه به اشتیاق زنان به کسب آموزش­های عالی و افزایش تحصیلات دانشگاهی، زنان جوان بیشتری به سوی بازار کار روی می‌­آورند و از سوی دیگر با توجه به شرایط اقتصادی کشور و موانعی که بر سر راه ورود این قشر به بازار کار وجود دارد، مسئله قابل تأمل‌­تر می‌­شود که باید از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. لذا در این بحث به بررسی آماری مسئله مذکور می‌پردازیم.به لحاظ جمعیتی، گروه سنی جوانان به دو گونه تعریف می‌­شود:

  1.  از نگاه سازمان ملی جوانان که گروه سنی ۱۵-۲۹ ساله را پوشش می­‌دهد.
  2. سازمان­‌های بین‌­المللی که شامل جمعیت ۲۴-۱۵ ساله است.

در این بخش به ارزیابی نرخ بیکاری جوانان بر اساس تعاریف سازمان­‌های بین‌­المللی می‌پردازیم.

براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی ­کار در سال ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۴، نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله کشور هرچند با افت و خیزهایی همراه بوده، اما بطور کلی روند صعودی داشته و بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است و از ۳۲.۶ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۴۲.۸ درصد در سال ۱۳۹۴ رسیده است، که این مسئله به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی معرف خوبی نیست و یک امتیاز منفی برای هر کشوری است.

ارزیابی نرخ مذکور به تفکیک مناطق شهری و روستایی بیانگر اینست که این مسئله در مناطق شهری حادتر است و از سال ۸۹ به بعد بیش از ۵۰ درصد (نیمی ­از) زنان فعال کشور بیکار هستند. در دوره مورد بررسی بیشترین و کمترین نرخ بیکاری زنان جوان به ترتیب با ۸/۴۳ درصد و ۲/۳۰ درصد مربوط به سال­‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۸۶ است.


نمودار-آماری-بیکاری-زنان-جوان

نرخ-بیکاری-زنان-جوان-به-تفکیک-شهر--و-روستا