برگزاری کلاس آموزش مهارت‌های زندگی در شهرستان ایرانشهر توسط آقای دکتر طایی