برگزاری کلاس آموزش مهارت‌های زندگی برای بانوان شهرستان گلشن