ادامه کمک‌های نقدی مؤسسه «زنان کارآور هورا» به خانوارهای تحت پوشش، در روزهای سخت کرونا

مؤسسه زنان کارآور هورا در این روزهای سخت و ماجراهای اپیدمی کرونا، در کنار خانوارهای گرامی تحت پوشش مؤسسه است.

با توجه به اهمیت رعایت پروتکل‌های بهداشتی و چالش‌ها توزیع بسته‌های معیشتی برای خانوارها در این روزها، مؤسسه زنان کارآور هورا کمک‌های خود را در قالب واریز وجوه نقد به حساب خانوارهای تحت پوشش انجام داد.

امیدواریم و تلاش می‌کنیم که در این روزهای سخت و پر چالش، در کنار خانواده‌های محروم باشیم و در حد توان گشایشی ایجاد کنیم.